+45 7025 0062
Bookmark and Share

Miljø

Mellem 30% og 40% af Danmarks samlede energiforbrug anvendes til opvarmning, ventilation og lys i bygninger, og dit hjem er dermed en af de største energiforbrugere i vores samfund. *
Hver gang der sker en skade opstår der en oplagt mulighed for at reducere energiforbruget. Det er nemlig altid muligt at vælge miljøbesparende løsninger i forbindelse med udbedring af skader.
Alene i 2011 blev der anmeldt godt 361.000 bygningsskader til de danske forsikringsselskaber, som blev erstattet med godt 8 mia. kr.* Så der er virkelig noget at hente på den globale konto.
Desværre bliver reparationer alt for ofte udført på traditionel vis, og det kan der være mange gode grunde til. Det kan fx skyldes at håndværkere “gør som de plejer” og at diskussionen “miljøvenlig” kontra “konventionel” reparation aldrig bliver taget op, men også det faktum at miljørigtige løsninger er dyrere er en væsentlig årsag.

Vi i WaterCircles ønsker at påvirke holdninger og faktisk adfærd mod miljøvenligt indkøb og forbrug.
Det gør vi bl.a. ved at stå til rådighed med gode råd og vejledning til, hvordan en skade kan repareres miljøvenligt, hvis du har været så uheldig at komme ud for en skade.

Med WaterCircles nye MiljøExtra Hus får du ekstra gode dækninger som både sikrer dig professionel miljørådgivning og merudgifter til miljøvenlige forbedringer .

*Kilder: www.energitjenesten.dk, www.forsikringogpension.dk

”Som almindelig forbruger kan det være svært at gennemskue, hvor man kan gøre en forskel for miljø og klima med sine penge. Mange har jo taget økologimærket og Svanemærket til sig i de daglige indkøb, men hvad med de andre poster i budgettet…? Der er f.eks. kommet forsikringer på markedet, som inddrager miljøforhold, når du får erstatning for en skade. Sådan kan man både gøre en forskel for miljøet og få nogle bedre løsninger i sit hjem.”
Christian Poll, Danmarks Naturfredningsforening