+45 7025 0062
Bookmark and Share

MiljøExtra Hus

Det er heldigvis sjældent, at der sker store skader på vores boliger.

Men skulle du være så uheldig, at det går ud over dit hus, er du med MiljøExtra Hus ekstra godt stillet. MiljøExtra Hus dækker omkostninger til miljøforbedringer, som ikke allerede er dækket af din almindelige husforsikring.

På din almindelige husforsikring opgøres erstatningen til det beløb, det koster at genoprette det beskadigede med gængse byggematerialer, på samme sted og med samme byggemåde. Erstatningen kan ikke baseres på dyrere byggematerialer end dem, der er brugt i de beskadigede bygninger.

Det betyder med andre ord, at du ikke vil få erstattet de merudgifter, som en mere miljøvenlig reparation typisk indebærer.

Netop disse ekstraudgifter til miljøvenlige forbedringer dækker MiljøExtra Hus.

Udover merudgiften til miljøvenlige forbedringer dækker forsikringen også personlig rådgivning, så du får mulighed for at vælge den mest miljørigtige udbedring.

MiljøExtra Hus indeholder desuden en særlig hvidevaredækning. Hvis en af dine hårde hvidevarer bliver totalskadet dækker vi nemlig merudgiften mellem en tilsvarende hvidevare i samme energiklasse, og en tilsvarende hvidevare i bedste energiklasse.

MiljøExtra Hus er en tillægsforsikring til din almindelige husforsikring.

Her kan du se dækningsforskellene mellem MiljøExtra Hus, og din almindelige husforsikring:

Dækning Almindelig husforsikring MiljøExtra Hus
Miljørådgivning Miljørådgivning er ikke dækket Professionel rådgivning med sigte på miljøforbedrende løsninger
Ekstraudgifter til miljøvenlige forbedringer Kan være dækket, hvis ikke dyrere end konventionel reparation. Dækker ekstraudgifter til miljøvenlige forbedringer.
Totalskadet hvidevare Tilsvarende hvidevare i samme energiklasse Merudgift til opgradering til bedste energiklasse