+45 7025 0062
Bookmark and Share

Miljøvenlige forbedringer

Hvis dit hus bliver ramt af en stor skade (skadet for mere end 500.000 kr.), der betales af din almindelige husforsikring, vil MiljøExtra Hus dække de merudgifter til miljøforbedrende løsninger som ikke er omfattet af din nuværende forsikring.

Miljøforbedrende løsninger er fx

  • Energibesparende ruder som erstatning for gammeldags termoruder.
  • FSC-mærket træ som erstatning for træprodukter uden FSC mærkning
  • Skadeforbyggende løsninger til at undgå samme skade igen
  • Jordvarmeanlæg som erstatning for oliefyr
  • Svanemærket maling som erstatning for maling uden Svanemærkning

Den miljøforbedrende løsning skal have en direkte sammenhæng med den skete skade.

Eksempler på dækningsberettigede og ikke dækningsberettigede merudgifter:

Eksempel 1
Halvdelen af huset er brændt ned, bl.a. er det gået hårdt ud over fyrrummet. I stedet for en retablering af oliefyrsanlægget, ønskes i stedet jordvarme, som er en dyrere løsning. Merudgiften til etablering af jordvarme er dækket af MiljøExtra Hus.
Man ønsker også at udskifte ikke skaderamte trægulve med FSC-mærket træ. Denne merudgift dækker MiljøExtra Hus ikke.
Eksempel 2
Der er sket en stor vandskade i et et-plans parcelhus i forbindelse med skybrud, hvor kloakvand er trængt op igennem afløb. Vandet har stået 20 cm op i hele huset, og har beskadiget trægulve og vægge. De almindelige trægulve ønskes erstattet med FSC-mærket træ, og rengøring- og maling skal ske med Svanemærkede produkter. Denne merudgift er dækket af MiljøExtra Hus.
For at undgå en lignende skade, besluttes det at installere højvandslukkere. MiljøExtra Hus dækker denne merudgift.

Erstatningens størrelse
Merudgifter til MiljøExtra Hus erstattes med op til 150.000 kr. pr. skadebegivenhed.

De første 75.000 kr. i erstatning er dækket fuldt ud af MiljøExtra Hus.

For den del af erstatningen, der overstiger 75.000 kr., betaler WaterCircles halvdelen af udgiften til de miljøforbedrende løsninger. Husejeren betaler selv den anden halvdel.

 

Ved en samlet merudgift til miljøforbedrende løsninger på 150.000 kr., fordeles udgiften således:
WaterCircles  betaler 75.000 kr. (de første 75.000 kr. af udgiften)
WaterCircles betaler 62.500 kr. (halvdelen af resten af merudgiften 125.000 kr.)
Husejeren betaler selv 62.500 kr. (halvdelen af resten af merudgiften 125.000 kr.)

 

Ved en samlet merudgift til miljøforbedrende løsninger på 75.000 kr., fordeles udgiften således:
WaterCircles  betaler 75.000 kr.
Husejeren betaler selv 0 kr.