+45 7025 0062
Bookmark and Share

Rådgivning

Hos WaterCircles vil vi gerne give dig mulighed for at foretage de mest miljøvenlige valg, når du har været så uheldig at komme ud for en skade. Det gør vi bl.a ved at drøfte alternative reparationsløsninger med dig i forbindelse med en skade, hver gang det giver mening.

Denne ydelse er en del af vores forretningsidé og gælder for alle dine almindelige forsikringer hos os.

Din almindelige husforsikring dækker ikke merudgifter til  miljøvenlige forbedringer, og det er derfor ikke dét, der er i fokus, når dit forsikringsselskab hjælper dig med dit reparationsprojekt.

Netop derfor indeholder vores MiljøExtra Hus en dækning for professionel miljørådgivning. Med professionel miljørådgivning bliver du præsenteret for løsninger, som er til gavn og glæde for både dig, dit hjem og miljøet.

Hvis dit hus bliver ramt af en stor skade (beskadiget for mere end 500.000 kr.), der betales af din almindelige husforsikring, vil MiljøExtra Hus dække personlig miljørådgivning af en konsulent udpeget af WaterCircles.

MiljøExtra Hus giver dig op til 10 timers rådgivning (max. 10.000 kr.). Sigtet med rådgivningen, er at give dig mulighed for at overveje  miljøvenlige retableringsløsninger, i modsætning til de sædvanlige konventionelle løsninger, som vi forsikringsselskaber typisk bruger.

Rådgivningen kan være meget specifik og dreje som om valg af opvarmningsform, valg af byggematerialer, samt analyser af miljøeffekten. Rådgivningen kan også være mere generel og have hele skaden som fokusområde.

Typisk vil en rådgivning dog starte med en mere generel kortlægning af mulige forbedringsområder, for herefter at snævre fokusområdet ind til de forbedringsområder, der giver størst værdi for dig, dit hjem og miljøet.

Når det er muligt, vil miljørådgivningen foregå i samarbejde med byggeprojektets øvrige rådgivere.