+45 7025 0062
Bookmark and Share

Formalia
WaterCircles Danmark A/S er forsikringsagent for WaterCircles Forsikring ASA, Norge og er registreret som forsikringsagent for WaterCircles Forsikring ASA i Danmark hos Finanstilsynet og samt Erhvervsstyrelsen.

Forsikringsagent
WaterCircles Danmark A/S (cvr. nr. 33782853) med adresse Aldersrogade 3A, 2. 2100 København Ø. Telefonnummeret til WaterCircles er 70250062 og mail er: info@watercircles.dk

Forsikringsgiver
WaterCircles Forsikring ASA (Org.nr. 915 495 486, Norge) med hovedsæde på adressen Strandvejen 50, 1327 Lysaker, Norge.  Forsikringsagenten yder ikke rådgivning baseret på objektiv analyse.

Forsikringsagenten WaterCircles Danmark A/S har ikke direkte eller indirekte ejerandel som udgør mere end 10 % af stemmerettighederne eller kapitalen i forsikringsselskabet. WaterCircles Forsikring ASA, har derimod direkte og fuld ejerandel og stemmeret i forsikringsagenturet.