WaterCircles takker for en god tid i Danmark

Det er med beklagelse, at WaterCircles Forsikring ASA (Norge) har besluttet at ophøre med at tilbyde forsikringer i Danmark. Det betyder at WaterCircles Danmark A/S tillige er ophørt med at formidle forsikringer i Danmark og at agenturvirksomheden nu er under afvikling.

WaterCircles Forsikring ASA har på denne baggrund ikke mulighed for at nytegne eller omtegne eksisterende policer, ligesom der ikke vil være mulighed for at forny eksisterende forsikringer ved næstkommende hovedforfald

Hvad angår verserende skadesager eller nye skadesager, som måtte opstå inden de respektive policers ophør, kan det oplyses at skadebehandlingen vil fortsætte på normal vis. Dog vil man fremadrettet skulle rette henvendelse direkte til Watercirles Forsikring ASAs hovedkontor i Norge.

Afviklingen af WaterCircles i Danmark er en beslutning, som vi naturligvis er kede af.  Siden vor etablering i Danmark i 2011 har det været os en glæde at servicere vores gode og loyale kunder og vi er enormt glade for de mange positive tilbagemeldinger som I har givet os gennem årerne, også i forbindelse med afslutningen af jeres kundeforhold.  

Tilbage står blot at sige tusind tak for nogle gode og spændende år, og vi ønsker jer alle rigtig god vind fremover.

 

Nikolaj W. Petersen

Adm. direktør

WaterCircles Danmark A/S