Watercircles takker for en god tid i Danmark

Det er med beklagelse, at vi har modtaget meddelelse om, at WaterCircles Forsikring ASA (Norge) har besluttet at ophøre med at tilbyde forsikringer i Danmark i løbet af 2020. Det betyderat  WaterCircles Danmark A/S tillige vil ophøre med at formidle forsikringer i Danmark.

Vi har på denne baggrund ikke mulighed for at nytegne eller omtegne eksisterende policer, ligesom vi ikke har mulighed for at forny eksisterende forsikringer ved næstkommende hovedforfald. Vi er således aktuelt i gang med at kontakte samtlige vores kunder for at sikre at de kommer videre til ny forsikringsgiver på bedste vis.

Hvad angår verserende skadesager eller nye skadesager, som måtte opstå inden de respektive policers ophør, kan det oplyses at skadebehandlingen vil fortsætte på normal vis. WaterCircles vil på skadeområdet være repræsenteret i Danmark frem til udgangen af 2023.

Afviklingen af WaterCircles i Danmark er en beslutning, som vi naturligvis er kede af.  Siden vor etablering i Danmark i 2011 har det været os en glæde at servicere vores gode og loyale kunder og vi håber ligeledes, at I har været tilfredse som kunde hos os.

Tilbage står blot at sige tusind tak for nogle gode og spændende år, og vi ønsker jer alle rigtig god vind fremover.

 

Nikolaj W. Petersen

Adm. direktør

WaterCircles Danmark A/S