WaterCircles Forsikring ASA (Org.nr. 915 495 486, Norge) er et skandinavisk forsikringsselskab som tilbyder skadeforsikringer til udvalgte privatpersoner i Norge og Sverige. Hovedkontoret ligger i Oslo og på skandinavisk plan har koncernen i dag omkring 100 ansatte.

 

WaterCircles Danmark A/S, forsikringsagentur

WaterCircles Danmark A/S (cvr. nr. 33782853) har virket som forsikringsagent for WaterCircles Forsikring ASA, Norge, men forventes at blive afregistreret som forsikringsagent hos Finanstilsynet i løbet af 1. kvartal 2021.

Forsikringsagenten har ikke ydet rådgivning baseret på objektiv analyse.

WaterCircles Danmark A/S har ikke direkte eller indirekte ejerandel som udgør mere end 10 % af stemmerettighederne eller kapitalen i forsikringsselskabet. WaterCircles Forsikring ASA, har derimod direkte og fuld ejerandel og stemmeret i forsikringsagenturet.